Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie Ofertowe - Druk i dystrybucja zeszytów szkolnych promujących działalność Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i serwisu dokariery.pl ( nr sprawy 61/OHP/2017/BRP) - Zapytania ofertowe - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 22.03.2018, 15:55

Zapytania ofertowe

Zapytanie Ofertowe - Druk i dystrybucja zeszytów szkolnych promujących działalność Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i serwisu dokariery.pl ( nr sprawy 61/OHP/2017/BRP)

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 01.09.2017
Data modyfikacji 20.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Bakalarska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Szyszko Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Günther
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL