Biuletyn Informacji Publicznej Zapytanie ofertowe - Usługa przeprowadzenia szkolenia kadry informatycznej KG OHP (nr spr. 62/OHP/2017/ZI) Cz. II - Zapytania ofertowe - Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Ostatnia aktualizacja strony: 10.12.2018, 08:02

Zapytania ofertowe

Metadane

Data publikacji : 20.09.2017
Data modyfikacji : 02.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Węgiełek
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Günther Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Günther
©1999-2018 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL